วิธีการเข้าใช้ระบบแจ้งซ่อม

- พนักงาน บ.วิทยุการบินฯ
* ใช้ username เดียวกับ webmail ของบริษัทฯ
ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสกุล 2 ตัวแรก
ตัวอย่าง somchai.so

* รหัสผ่านชั่วคราว 1111 (เลขหนึ่ง 4 ตัว)
* หลังจากเข้าระบบครั้งแรก ควรเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

(( หากไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้ กรุณาลงทะเบียนใหม่ ))

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองการผลิต และซ่อมบำรุง เปิดทดลองใช้งาน ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง หรือ Maintenance Management System :: MMS

ตั้งแต่เดือน กันยายน 2559 เป็นต้นไป
ท่านสามารถเข้าใช้บริการระบบแจ้งซ่อมได้ โดยปฎิบัติตามขั้นตอนการเข้าใช้ระบบฯ หากมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อที่ 9559